16-19 lutego 2001


Znajdź swoje imprezy festiwalowe!

A...
antropologia
archeologia
architektura
archiwistyka
astronomia
B...
bibliotekoznawstwo
biologia
C...
chemia
E...
ekologia
ekonomia
etnologia
F...
fizyka
fotografia
G...
geografia
H...
historia
I...
internet
K...
komunikacja
konserwatorstwo
kryminalistyka
M...
matematyka
muzealnictwo
P...
prawo
R...
religioznawstwo
rzemiosło art.
S...
sztuka


dyskusje panelowe
kawiarnia naukowa

festiwal młodym
naukowcy i ich pasje
imprezy towarzyszące

 

Ponad sto imprez - pokazów, warsztatów, dyskusji, wykładów i wycieczek znalazło się w programie Pierwszego Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Naczelną ideą Festiwalu jest popularyzacja dwóch dziedzin życia - nauki i sztuki, prezentacja ich związków i sfer wzajemnego przenikania się.

 

 

To czterodniowe wydarzenie, zaplanowane od 16 do 19 lutego 2001, jest adresowane przede wszystkim do ludzi młodych - uczniów i studentów. Dlatego też organizatorzy położyli szczególny nacisk na stworzenie jak najszerszej, multidyscyplinarnej i atrakcyjnie zaprezentowanej oferty, która zadowoli najbardziej wymagających i chłonnych wiedzy odbiorców.

Festiwalowe prezentacje będą się odbywać w kilkudziesięciu miejscach na terenie Torunia, głównie w uniwersyteckich pracowniach i salach wykładowych. Miejscem pokazów i dyskusji są sale i kryta szklanym dachem kawiarenka na dziedzińcu Dworu Artusa - reprezentacyjnego budynku, stojącego w samym centrum miasta.

Festiwal jest wspólnym dziełem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Towarzystwa Naukowego w Toruniu i Urzędu Miasta Torunia. Jego bogaty program powstał przede wszystkim dzięki zaangażowaniu kadry naukowej toruńskiego Uniwersytetu. Znalazło się także miejsce dla prezentacji przygotowanych przez inne toruńskie instytucje oraz firmy.

Termin organizacji Festiwalu uświetni obchody 55-lecia UMK, które odbędą się 19 lutego, w 528 rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, patrona Uniwersytetu, a zarazem najsłynniejszego torunianina. Specjalnym gościem Uczelni, i jednocześnie uczestnikiem Festiwalu, będzie doktor honoris causa UMK Karl Dedecius, wybitny tłumacz literatury polskiej na język niemiecki (przetłumaczył około 300 dzieł - od średniowiecza po czasy współczesne), niestrudzony popularyzator kultury polskiej w Niemczech, twórca Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt. W dniach 18-19 lutego w Toruniu spotkają się także uczestnicy Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.

Festiwal Nauki i Sztuki będzie także zwieńczeniem obchodów 125-lecia Towarzystwa Naukowego w Toruniu.

Koordynatorem wszystkich działań związanych z organizacją tego wydarzenia jest Centrum Kultury Dwór Artusa.

 


Organizatorzy Festiwalu:


Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 


 


Urząd Miasta Torunia

 


 

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

 


Patronatu Honorowego Festiwalowi udzielili:

Wojciech Grochowski - Prezydent Torunia

JM prof. dr hab. Jan Kopcewicz - Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Prof. dr hab. Marian Biskup - Prezes Towarzystwa Naukowego  w Toruniu

 

Nad ułożeniem programu pierwszej edycji Festiwalu i sprawami organizacyjnymi czuwała Rada Programowa w składzie:

Janusz Strześniewski - zastępca Prezydenta Torunia

prof. dr hab. Marian Kallas - sekretarz generalny Towarzystwa Naukowego w Toruniu

prof. dr hab. Bogusław Buszewski - kierownik Zakładu Chemii Środowiska i Ekoanalityki UMK

dr hab. Krzysztof Mikulski - Instytut Historii i Archiwistyki UMK

Lucjan Broniewicz - dyrektor Planetarium im. W. Dziewulskiego w Toruniu

Kinga Nemere-Czachowska - kierownik Centrum Promocji i Rozwoju UMK

Paweł Piotrowicz - kierownik Biura Informacji Urzędu Miasta Torunia

 

Prace Rady Programowej wspomagali:

dr hab. Czesław Łapicz - prof. UMK, prorektor ds. kształcenia

Grzegorz Potarzyński - członek Zarządu Miasta Torunia
oraz

Maria Madyda - Dyrektor Centrum Kultury Dwór Artusa


stronę utworzono: 15 lutego 2001
      ©® webmaster