2 Toruński Festiwal Nauki i Sztuki
o festiwalu  organizatorzy  sponsorzy  media  co? gdzie? kiedy?  strona główna


-

Relacja z pierwszej edycji Festiwalu
Ponad 100 imprez - spotkań, prezentacji, wykładów, dyskusji, wycieczek, wystaw, warsztatów i konkursów znalazło się w programie I Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, który odbył się w Toruniu od 16 do 19 lutego 2001 r.
Festiwal odniósł sukces organizacyjny, merytoryczny i frekwencyjny. Głównym celem Festiwalu jest popularyzacja nauki i sztuki, pokazanie związków i wzajemnego przenikania się tych dwóch dziedzin, promocja toruńskiej uczelni oraz promocja miasta.

Pierwszy Toruński Festiwal Nauki i Sztuki został zorganizowany z inicjatywy i pod patronatem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Urzędu Miasta Torunia i Towarzystwa Naukowego w Toruniu.
Honorowy patronat nad imprezą objęli: J.M. Rektor UMK prof. dr hab.Jan Kopcewicz, Prezydent Miasta Torunia Wojciech Grochowski i Prezes TNT prof. dr hab. Marian Biskup.
W imprezie wziął udział m.in. Karl Dedecius, wybitny tłumacz literatury polskiej na język niemiecki, doktor honoris causa UMK. Termin Festiwalu nie był przypadkowy - zbiegł się z obchodami 55-lecia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Jednak aktywny udział w toruńskiej imprezie wzięli nie tylko pracownicy uczelni, ale także lokalnych przedsiębiorstw oraz instytucji, którzy zaprezentowali stosowane w swojej pracy osiągnięcia

naukowe lub działania związane ze sztuką. Właśnie to odróżniało toruńską imprezę od podobnych przedsięwzięć organizowanych w innych ośrodkach akademickich.W ciągu czterech dni zaprezentowano osiągnięcia 25 dziedzin nauki oraz sztuki. "Od kuchni" poznać można było miejsca na co dzień niedostępne - naukowe laboratoria i warsztaty pracy uczonych oraz artystów, a także przedstawicieli różnych firm oraz instytucji.
"Skrzypce - nauka a tajemnica Stradivariusa", "Jak zbudować zegar słoneczny?", "Fizyka w kuchni", "Czy orkiestrze potrzebny jest dyrygent?", "W głąb oka i pod skórę" - to tylko kilka przykładowych tytułów festiwalowych imprez.
W programie Festiwalu znalazło się także spotkanie promocyjne "Bibliografii stosunków polsko-niemieckich w historii i współczesności", której przygoto-wanie trwało 15 lat. Udział w nim wzięli m.in. uczestnicy Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, którzy tego dnia obradowali w Toruniu. Aż 160 fotografii znalazło się na wystawie Grupy ZERO-61, zorganizowanej w 40-lecie jej powstania. Członkowie grupy wzięli udział w wernisażu. W czasie Festiwalu odbyło się 206 imprez z 25 dziedzin nauki i sztuki, w tym:

  • 165 ogólnofestiwalowych, z czego 120 zorganizował UMK, a 45 - pozostałe instytucje,
  • 14 imprez w ramach bloku Festiwal Nauki i Sztuki Młodym,
  • 20 imprez towarzyszących, w tym: 17 wystaw, 2 przeglądy filmów fantastyczno-naukowych i 1 koncert,
  • 3 główne dyskusje panelowe Festiwalu,
  • 3 spotkania w Kawiarni Naukowej zorganizowanej w Kafeterii Artus,

a także impreza kończąca Festiwal pod nazwą: "Wieczór rozmaitości. Naukowcy i ich pasje". Ogółem we wszystkich imprezach festiwalowych uczestniczyło ponad 20 tysięcy widzów - głównie młodych mieszkańców Torunia i regionu. Największą popularnością cieszyły się interdyscyplinarne dyskusje panelowe oraz różnego rodzaju pokazy - zwłaszcza astronomiczne, chemiczne i fizyczne. Wejściówki na imprezy z ograniczoną liczbą miejsc rozeszły się błyskawicznie.
Współrealizatorami Festiwalu były prawie wszystkie Wydziały UMK, Biblioteka Główna UMK, Studencki Klub Pracy Twórczej "Od Nowa", Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu oraz instytucje kultury i zakłady z terenu miasta: Muzeum Okręgowe, Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka, Galeria Sztuki "Wozownia", Toruńska Orkiestra Kameralna, Teatr "Baj Pomorski", Książnica Miejska, Planetarium im. Władysława Dziewulskiego, Archiwum Państwowe, Miejska Pracownia Urbanistyczna, Miejski Zarząd Dróg, Biogaz Inwestor, Komenda Miejska Policji, Telekomunikacja Polska S.A. Rolę koordynatora całości przedsięwzięć związanych z przygotowaniem i realizacją zadań pełniło Centrum Kultury "Dwór Artusa". Patronat medialny nad Festiwalem objęli: "Rzeczpospolita", Polskie Radio BIS, Telewizja Polska Oddział w Bydgoszczy. Poza oficjalnymi patronatami medialnymi informacje dotyczące Festiwalu i poszczególnych imprez przekazywały lokalne media: "Nowości", "Gazeta Miejska", "Gazeta Toruńska", "Gazeta Wyborcza", "Głos Uczelni", "Radio Toruń", "Radio Gra", Telewizje Spółdzielcze TST i MSM.
Festiwal miał też swoją stronę internetową (dostępna pod adresem www.festiwal-archiwum.torun.pl/2001/), na której znaleźć można było, obok podstawowych informacji, również szczegółowy opis festiwalowych imprez.
Głównymi sponsorami Festiwalu byli: Urząd Miasta Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, BIG Bank Gdański, Samorząd Studencki UMK oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Nagrody dla szkół z Torunia i z regionu, dla uczniów i indywidualnych uczestników festiwalu, którzy nadesłali ankiety z opinią na temat imprez festiwalowych, ufundowało Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty i Wydział Oświaty Urzędu Miasta Torunia. Fundatorami nagród byli także: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Centrum Kultury "Dwór Artusa", Toruńska Orkiestra Kameralna, Teatr "Baj Pomorski", Teatr Wilama Horzycy, Kino "Orzeł".


-

o festiwalu  organizatorzy  sponsorzy  media  co? gdzie? kiedy?  strona główna  początek strony

-

e-mail: fnis@artus.torun.pl, tel/fax: (56) 655 49 29, 655 49 39, webmaster: www@uni.torun.pl