żetony

18. Toruński Festiwal Nauki i Sztuki
20-24 kwietnia 2018

Aktualności

, [fot. Andrzej Romański]

Konkurs plastyczny

17. edycji Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki towarzyszy konkurs plastyczny dla dzieci „Rzeka Wisła”. Prace konkursowe można nadsyłać do 20 kwietnia.


W konkursie pod hasłem: „Rzeka Wisła” mogą uczestniczyć dzieci w wieku 6–12 lat ze szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego. Głównym celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o Wiśle i jej środowisku przyrodniczym oraz kształtowanie wyobraźni przestrzennej dziecka.
Zadanie konkursowe polega na samodzielnym wykonaniu pracy plastycznej obrazującej rzekę Wisłę. Konkurs ma charakter indywidualny, otwarty i bezpłatny. Oceniana będzie pomysłowość, walory artystyczne, wyobraźnia przestrzenna oraz technika. Odręcznie prace w formacie A4 lub A3 mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną: ołówek, farby, kredki lub inną.
Uczestnicy proszeni są o nadsyłanie prac pocztą tradycyjną do 20 kwietnia 2017 r. na adres: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Biuro TFNiS, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń z dopiskiem „Konkurs – Rzeka Wisła”.
Na autorów najlepszych prac plastycznych czekają nagrody i dyplomy. Ich wręczenie odbędzie się 25 kwietnia 2017 r. podczas uroczystości zamknięcia 17. Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.

Regulamin konkursu

11 kwietnia 2017