Oblicza komunikacji

19. Toruński
Festiwal
Nauki i Sztuki
24–28.04.2019

Patronat medialny

TVP Bydgoszcz
Polskie Radio PiK
Nauka w Polsce
gazeta wyborcza
UMK TV