Oblicza komunikacji

19. Toruński
Festiwal
Nauki i Sztuki
24–28.04.2019

Patronat Honorowy

prof. dr hab. Andrzej Tretyn, JM Rektor UMK
Michał Zaleski, Prezydent Miasta Torunia
prof. dr hab. Andrzej Radzimiński, Prezes Towarzystwa Naukowego w Toruniu