mozaika

Patronat Honorowy

prof. dr hab. Andrzej Tretyn, JM Rektor UMK
Michał Zaleski, Prezydent Miasta Torunia
prof. dr hab. Andrzej Radzimiński, Prezes Towarzystwa Naukowego w Toruniu