Oblicza komunikacji

19. Toruński
Festiwal
Nauki i Sztuki
24–28.04.2019

Rada Programowa Festiwalu

Aleksander Anikowski, kierownik Działu Promocji i Informacji UMK
Ewa Banaszczuk-Kisiel, dyrektor Wydziału Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Torunia
Anna Broniewicz, dyrektor zarządzający Fundacji Przyjaciół Planetarium i Muzeum Mikołaja Kopernika
Zbigniew Derkowski, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia - wiceprzewodniczący Rady Programowej
dr Marek Jurgowiak, Katedra Biochemii Klinicznej, Wydział Farmaceutyczny UMK
dr Agata Karska, Katedra Astronomii i Astrofizyki, Centrum Astronomii, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK
dr hab. Krzysztof Kopiński, prof. UMK, sekretarz generalny Towarzystwa Naukowego w Toruniu
Krystian Kubjaczyk, dyrektor Toruńskiej Agendy Kulturalnej
dr hab. Mieczysław Kunz, Pełnomocnik Rektora ds. Promocji Uniwersytetu – dyrektor programowy
dr Magdalena Nocny, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UMK
Paweł Piotrowicz, dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia
dr hab. Nikodem Pręgowski, Kierownik Zakładu Projektowania Graficznego, Wydział Sztuk Pięknych UMK
dr Marek Rubnikowicz, dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu
Przemysław Skoczylas, Dyrektor Marketingu APATOR SA
Jarosław Szczepanowski, PR Manager, Cereal Partners Poland Toruń - Pacific Sp. z o.o.
dr Monika Wiśniewska, dyrektor Centrum Nowoczesności "Młyn Wiedzy"
Łukasz Wudarski, dyrektor Centrum Kultury "Dwór Artusa"
prof. dr hab. Wojciech Wysota, Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą i Otoczeniem Gospodarczym – przewodniczący Rady Programowej