Oblicza komunikacji

19. Toruński
Festiwal
Nauki i Sztuki
24–28.04.2019

Wyszukiwarka

Miasto komunikacji - "komunikacja" miasta

kategoria: Główna impreza festiwalowa
dziedzina: architektura
dziedzina pokrewna: technika, fizyka
charakter: impreza dla dzieci
termin miejsce
sobota, 27 kwietnia, od 10:30 do 17:30 Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, ul. Władysława Łokietka 5, nr sali: parking   Zobacz na mapie
niedziela, 28 kwietnia, od 10:30 do 17:30 Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, ul. Władysława Łokietka 5, nr sali: parking   Zobacz na mapie
nazwa jednostki: Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy
zapisy: Bez zapisów i bez wejściówek
wiek: przedszkolaki, dzieci ze szkoły podstawowej, młodzież z gimnazjum, młodzież z liceum, dorośli, seniorzy
maks. liczba osób: 150
prowadzący: Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy.
opis imprezy: Głównym celem wydarzenia jest zapoznanie uczestników ze złożonymi systemami komunikacji, działającymi w obrębie współczesnego miasta. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy przygotuje specjalną monochromatyczną makietę miasta (4m x 4m), zawierającą podstawowe elementy infrastruktury, stosowane w nowoczesnych rozwiązaniach urbanistycznych. Dodatkowo zostanie ona wyposażona np. w wielopoziomowy parking, lotnisko czy port, dzięki czemu uczestnicy będą mogli zapoznać się z szeregiem zjawisk/procesów, a przede wszystkim systemów, zapewniających funkcjonowanie miasta. Podczas każdego festiwalowego dnia makieta miasta stanie się laboratorium urbanistycznym, w którym będziemy pracować razem z uczestnikami i budować nasze własne miasto. Pod koniec dnia makieta, poprzez działania uczestników „nabierze kolorów”, tj. będzie już wyposażona w dodatkową infrastrukturę (np. osiedla, fabryki, elektrownię, samoloty, pojazdy), której działanie i zastosowanie zostanie przedstawione na dedykowanych danej tematyce stanowiskach. Na interaktywnych stanowiskach, które funkcjonować będą obok makiety, poruszymy zagadnienia związane z następującymi obszarami: • komunikacja w transporcie lądowym, lotniczym i rzecznym (morskim), systemy sterowania (zbudujemy modele pojazdów, samolotów, statków, barek), • komunikacja w obrębie budynków mieszkalnych, sterowanie systemami działającymi w budynkach (zbudujemy modele różnych budynków), • komunikacja w obrębie zakładów przemysłowych i systemy sterowania w przemyśle (zbudujemy modele fabryk, elektrowni, oczyszczalni itd.), • komunikacja w obrębie ruchu drogowego (zbudujemy elementy systemu sygnalizacji świetlnej), • komunikacja w obrębie urządzeń - sterowanie maszynami na przykładzie technologii druku 3D, (zaprojektujemy i zbudujemy różne elementy przy pomocy odpowiedniego oprogramowania, drukarki 3D, skanera 3D i innych urządzeń wspomagających). Na każdym ze stanowisk, dzięki współdziałaniu i komunikacji uczestników, powstawać będą różnorodne, kolorowe elementy miasta.