Oblicza komunikacji

19. Toruński
Festiwal
Nauki i Sztuki
24–28.04.2019

Zgłoszenie imprezy

Pola oznaczone (*) wymagają obowiązkowego uzupełnienia


Organizatorem jest jednostka (*):
z UMK
spoza UMK
Nazwa jednostki (*):
Adres (*):
Współorganizator:
 
Tytuł Imprezy (*):
(im bardziej intrygujący tym lepszy)

Rodzaj imprezy (*):
wykład z pokazem dyskusja pokaz filmowy
wykład przedstawienie teatralne impreza dla dzieci
pokaz wycieczka, zwiedzanie wystawa
warsztaty konkurs inne

Popularyzowana dziedzina nauki lub sztuki (*):

Dziedziny pokrewne:
Wśród imprez z tej dziedziny zostanie umieszczony odsyłacz do zgłaszanej imprezy.

Zgłoszone imprezy powinny mieć charakter wyjątkowy
i nie powinny być wcześniej prezentowane poza Festiwalem

Prowadzący:
Tytuł naukowy (skrót):
Imię (*):
Nazwisko (*):
E-mail (*):
Status (*):

Gdzie i kiedy:
Data (*):
Godzina: od :
HH:MM
do :
HH:MM
Miejsce :
Adres :
Nr sali:

Liczba odbiorców:
Jednorazowa liczba odbiorców:

Grupa odbiorcza (*):
 
przedszkolaki
dzieci ze szkoły podstawowej
młodzież z gimnazjum
młodzież z liceum
dorośli
seniorzy

Wejściówki/zapisy (*):
 
Bez zapisów i bez wejściówek
Wejściówki
Zapisy

Dofinansowanie:
Prosimy o dofinansowanie imprezy z budżetu Festiwalu (nie licząc honorariów),
w kwocie: zł, w tym:
na zakup materiałów:
szczegóły dotyczące materiałów:
na koszty usług:
szczegóły dotyczące usług:

Opis imprezy do zamieszczenia w internecie (*):
(do 1000 znaków)

Czy dopuszczasz wejście w trakcie trwania imprezy w przypadku wolnych miejsc?

Zgłaszający:
Tytuł naukowy:
Imię (*):
Nazwisko (*):
Nr telefonu (*):
Nr faxu:
E-mail(*):

(*)Zapoznałem/am się z polityką prywatności i zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych.

(*)Oświadczam, że otrzymałem zgody od ww. osób na podanie ich danych osobowych