Strona główna Festiwalu Nauki i Sztuki

Aktualności

Sponsorzy

Sponsor główny

Ministerstwo Edukacji i Nauki

XIX Toruński Festiwal Nauki i Sztuki - zadanie finansowane w ramach umowy 535/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.