Cele festiwalu

Celem postawionym sobie przez organizatorów Festiwalu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Urząd Miasta Torunia oraz Towarzystwo Naukowe w Toruniu - jest popularyzacja nauki, a także sztuki wśród mieszkańców Torunia i regionu. Aktywny udział w imprezie biorą nie tylko pracownicy toruńskich uczelni, ale także lokalnych przedsiębiorstw oraz instytucji, którzy prezentują stosowane w swojej pracy osiągnięcia naukowe lub działania związane ze sztuką. Właśnie to odróżnia toruński Festiwal od podobnych przedsięwzięć organizowanych w innych ośrodkach akademickich.

W ciągu czterech dni prezentowane są osiągnięcia kilkudziesięciu dziedzin nauki, a także sztuki. Wszyscy zainteresowani mieszkańcy miasta i regionu mają wyjątkową okazję do spotkania oko w oko z prawdziwą nauką i sztuką. Od kuchni poznać mogą miejsca na co dzień niedostępne - naukowe laboratoria i warsztaty pracy uczonych i artystów, a także przedstawicieli różnych firm oraz instytucji. Festiwal umożliwia poznanie naukowego punktu widzenia na wiele problemów i zjawisk życia codziennego.

Poprzednie edycje Festiwalu odniosły sukces frekwencyjny i organizacyjny. W programie ostatniej edycji znalazło się 130 imprez - spotkań, prezentacji, wykładów, dyskusji, wycieczek, wystaw, warsztatów i konkursów. Atrakcyjny program przyciągnął około 30 tys. uczestników, także spoza miasta, a nawet regionu. Wejściówki na imprezy z ograniczoną liczbą miejsc, rozeszły się błyskawicznie - największą popularnością cieszyły się wycieczki do Centrum Astronomii UMK w Piwnicach pod Toruniem.

Pozytywne opinie, jakie zebrały dotychczasowe imprezy, dają nadzieję na rozwój Festiwalu w przyszłości. Jego idea doskonale wpisuje się bowiem w atmosferę Torunia - miasta kojarzonego nie tylko z pięknymi zabytkami, ale także - z nauką i sztuką. Toruński Festiwal należy do stowarzyszenia organizatorów festiwali nauki w Europie (European Science PageEvents Association).

20 Toruński Festiwal Nauki i Sztuki odbędzie się w dniach 22-24 kwietnia 2022 roku.

Sponsorzy

Sponsor główny:

Zachęcamy do sponsorowania XX Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Jest to doskonała okazja do promocji nie tylko nauki i sztuki, ale także Państwa firmy. Największą grupę odbiorców stanowi młodzież szkolna i studencka z Torunia i regionu. W zamian za wsparcie finansowe Festiwalu proponujemy reklamowanie się przedsiębiorstwa poprzez zamieszczenie znaku firmowego na festiwalowych materiałach informacyjnych oraz w miejscach odbywania się imprez. Na program XIX Festiwalu złożyło się 129 imprez popularyzujących kilkadziesiąt dziedzin nauki.

Sponsoring może obejmować:

  1. cały Festiwal
  2. imprezy z jednej dziedziny nauki lub sztuki
  3. wszystkie imprezy odbywające się wybranego dnia
  4. jedną imprezę

Partnerzy

Partnerami Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki są:

Patronat medialny

Rada programowa

Aleksander Anikowski, kierownik Działu Promocji i Informacji UMK
Ewa Banaszczuk-Kisiel, dyrektor Wydziału Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Torunia
Anna Broniewicz, dyrektor zarządzający Fundacji Przyjaciół Planetarium i Muzeum Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. Dariusz Brzostek, Instytut Nauk o Kulturze, Wydział Humanistyczny UMK
Zbigniew Derkowski, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia - wiceprzewodniczący Rady Programowej
Aleksandra Iżycka, dyrektor Biura Toruńskiego Centrum Miasta
prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski, Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społecznym i Gospodarczym UMK– przewodniczący Rady Programowej
dr n. med. Marek Jurgowiak, Katedra Biochemii Klinicznej, Wydział Farmaceutyczny CM UMK
prof. dr hab. Krzysztof Kopiński, sekretarz generalny Towarzystwa Naukowego w Toruniu
Krystian Kubjaczyk, dyrektor Toruńskiej Agendy Kulturalnej
dr hab. Mieczysław Kunz, prof. UMK, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK – dyrektor programowy
dr Magdalena Nocny, Instytut Biologii, Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK
Paweł Piotrowicz, dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia
dr hab. Nikodem Pręgowski, prof. UMK, kierownik Katedry Projektowania Graficznego, Wydział Sztuk Pięknych UMK
Jarosław Szczepanowski, PR Manager, Cereal Partners Poland Toruń - Pacific Sp. z o.o.
Jakub Szczepkowski, Menedżer ds. marketingu produktu, Apator SA
dr Michał Targowski, Instytut Historii i Archiwistyki, Wydział Nauk Historycznych UMK
dr Monika Wiśniewska, dyrektor Centrum Nowoczesności "Młyn Wiedzy" w Toruniu
Łukasz Wudarski, dyrektor Centrum Kultury "Dwór Artusa" w Toruniu