Zespół Festiwalu

Zespół Festiwalu – Dział Promocji i Komunikacji UMK:

 • baza wydarzeń festiwalowych – Alicja Rosłon
 • nadzór i koordynacja – Mieczysław Kunz, Bartłomiej Oleszek
 • koordynacja wolontariatu – Michalina Seklecka
 • koordynacja wydarzenia inauguracyjnego – Anna Wielbińska
 • logistyka i finanse – Anna Wielbińska
 • mapowanie programu – Paulina Kruszyńska
 • materiały graficzne, projekt i skład broszury – Anna Jaszczuk
 • media społecznościowe – Urszula Sęczyk-Bonczkowska, Alicja Rosłon
 • organizacja debaty – Kinga Nemere-Czachowska
 • promocja wydarzenia – Anna Bielawiec-Osińska, Anna Kuczborska, Żanka Kopczyńska, Michalina Seklecka, Urszula Sęczyk-Bonczkowska, Magdalena Szwajda
 • realizacja zapotrzebowań – Jolanta Szwebs-Buławska
 • rzeczniczka festiwalu – Żanka Kopczyńska
 • strona www – Paulina Kruszyńska, Żanka Kopczyńska
 • wideo – Magdalena Niewęgłowska-Kardas, Jacek Janik, Krzysztof Fabisiak
 • zdjęcia – Andrzej Romański, Adam Zakrzewski

Prace informatyczne – Uniwersyteckie Centrum Informatyczne UMK:

 • Tomasz Wojciechowski, Danuta Deka, Mateusz Janicki, Artur Sikora, Mikołaj Wlizło