Informacja o dofinansowaniu

Flaga i godło Rzeczpospolitej Polskiej

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program:

Społeczna Odpowiedzialność Nauki II

Zadanie:

XXI Toruński Festiwal Nauki i Sztuki

Wartość finansowania:

100 000,00 zł

Całkowita wartość zadania:

242 988,00 zł

Krótki opis zadania: