Aktualności

Czekamy na zgłoszenia

Rozpoczęliśmy nabór zgłoszeń imprez do 22. Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Na propozycje czekamy do 30 listopada.

Kolejna edycja Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki rozpocznie się w sobotę 20 kwietnia i potrwa do poniedziałku 22 kwietnia 2024 r. Zachęcamy społeczność naszego Uniwersytetu do włączenia się w jego organizację. Na zgłoszenia czekamy do końca listopada.

Przypominamy, że przyszłorocznemu Festiwalowi będzie przyświecało hasło OTWARTOŚĆ. To właśnie wokół niego wspólnie będziemy budowali nie tylko program Festiwalu, ale też formy imprez i rozwiązania organizacyjne. Hasło to właściwie oddaje ideę Festiwalu już od jego pierwszej edycji. Każdego roku pokazujemy, że budowanie dobrych relacji – w badaniach, pracy naukowej, społeczności akademickiej, współpracy z miejskimi instytucjami, a przede wszystkim z uczestnikami i uczestniczkami festiwalowych wydarzeń – musi opierać się na szeroko rozumianej otwartości.

Miejmy na uwadze tę idęę, planując przyszłoroczne imprezy festiwalowe. To hasło bardzo szerokie, dające duże możliwości interpretacji oraz wyeksponowania różnych typów aktywności, form oraz tematów naukowych i artystycznych. Nie oznacza to jednak, że wszystkie imprezy muszą do niego nawiązywać.

Zgodnie z przyjętą przez Radę Programową Festiwalu formułą, program będzie złożony z bloków tematycznych. Trzon stanowi pięć z nich: "Piknik popularnonaukowy", "Naukowe Miasteczko", "Akcja-edukacja", "Jaskinia Mądrości" oraz blok "W głąb sztuki", za który odpowiadają pracownicy, doktoranci oraz studenci Wydziału Sztuk Pięknych.

Osoby zainteresowane zgłoszeniem imprezy do powyższych bloków tematycznych proszone są o kontakt ze swoimi wydziałowymi koordynatorami 22. Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki (lista koordynatorów do pobrania, pdf. 225 KB).

Ponadto istnieje możliwość dodawania wydarzeń, a nawet całych bloków tematycznych (tj. kilku imprez związanych ze sobą tematycznie oraz odbywających się w jednej ze stref: na kampusie UMK, Starówce, Lewobrzeżu, Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy” oraz na Wydziale Sztuk Pięknych). Pomysły należy kierować do 30 listopada bezpośrednio do koordynatorki Festiwalu, Anny Wielbińskiej, na adres: festiwal@umk.pl