Aktualności

Festiwal OTWARTY

22. Toruńskiemu Festiwalowi Nauki i Sztuki w 2024 roku będzie przyświecało hasło OTWARTOŚĆ. To właśnie wokół niego będziemy budować nie tylko program Festiwalu, ale też formy imprez i rozwiązania organizacyjne.

Organizowane wspólnie przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, miasto Toruń oraz Towarzystwo Naukowe w Toruniu popularnonaukowe święto tradycyjnie już ma swój motyw lub hasło przewodnie – zwykle nawiązujące do aktualnych tematów badawczych, wydarzeń na świecie bądź kwestii dyskutowanych społecznie.

W poprzednich latach były to m.in. czas i przestrzeń, energia, rzeka Wisła, ostatnia edycja upłynęła natomiast pod znakiem Mikołaja Kopernika w związku z 550. rocznicą urodzin astronoma. 22. Toruńskiemu Festiwalowi Nauki i Sztuki w 2024 roku będzie przyświecało hasło OTWARTOŚĆ.

Hasło to właściwie oddaje ideę Festiwalu już od jego pierwszej edycji. Każdego roku pokazujemy, że budowanie dobrych relacji – w badaniach, pracy naukowej, społeczności akademickiej, współpracy z miejskimi instytucjami, a przede wszystkim z uczestnikami i uczestniczkami festiwalowych wydarzeń – musi opierać się na szeroko rozumianej OTWARTOŚCI.

Pokazujemy OTWARTOŚĆ nauki i sztuki, OTWARTOŚĆ naszych naukowców i naukowczyń gotowych do kreowania nowych idei i metod badań, a także podejmowania wyzwań, które wskazuje współczesny świat i kierunek jego zmian. OTWIERAMY drzwi naszego Uniwersytetu, zapraszając uczestników i uczestniczki festiwalowych wydarzeń, równie OTWARTYCH na przyjęcie sporej dawki wiedzy z zakresu nauki i sztuki. Jesteśmy także OTWARCI na miasto – wychodzimy poza mury uczelni, lokując szereg wydarzeń w przestrzeniach licznych toruńskich instytucji, a także samego Torunia.

W końcu jesteśmy OTWARCI na każdego – festiwalowe imprezy kierowane są do uczestników i uczestniczek w każdym wieku, tych biorących udział w wydarzeniach solo, rodzinnie bądź grupowo.

Przypominamy, że 22. Toruński Festiwal Nauki i Sztuki rozpocznie się w sobotę 20 kwietnia, a zakończy w poniedziałek 22 kwietnia 2024 r. Wstęp na wszystkie wydarzenia będzie bezpłatny.