Aktualności

Podróż do dna rzeki

Po raz kolejny w ramach Festiwalu zapraszamy na warsztaty "Pomiary batymetryczne Wisły".

Impreza, która rozpocznie się w niedzielę 24 kwietnia o 10:00 na Bulwarze Filadelfijskim, obejmuje badania batymetryczne wykonane za pomocą specjalnej echosondy. Zaprezentowane pomiary głębokościowe pokazują, jak zmienna jest głębokość rzeki i ukształtowane dna koryta rzeki Wisły. Podczas rejsu będzie można poznać rolę ostróg rzecznych w kształtowaniu przekroju poprzecznego koryta rzeki. Wskazane zostaną również miejsca niebezpieczne dla przyszłych żeglarzy i wodniaków. Rejs będzie realizowany na odcinku Wisły między mostem drogowym im. J. Piłsudskiego a mostem drogowym im. gen. E. Zawackiej.

W ramach warsztatów planowane jest zwiedzanie różnych jednostek pływających (np. barki, holowniki) należące do RZGW w Gdańsku (Zarząd Zlewni w Toruniu), które będą zacumowane przy bulwarach.

Więcej informacji