Aktualności

Porozmawiajmy z chirurżką o prezydentce elektce

Debata o polszczyźnie z udziałem publiczności to jedna z głównych imprez tegorocznego Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Z "chirurżką i prezydentce elektce" porozmawiamy w niedzielę w Ratuszu Staromiejskim.

W ostatnim czasie przybrała na sile publiczna dyskusja o feminatywach i innych zmianach czyniących polszczyznę językiem coraz lepiej zaznaczającym obecność w komunikacji różnych grup społecznych. Zmiany konwencji językowych oraz nowe formy wzbudzają jednak wiele emocji i rodzą problemy natury poprawnościowej.

Wątpliwości co do użycia nazw żeńskich postarają się rozwiać zaproszeni do udziału w debacie językoznawcy z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Podczas spotkania będzie także możliwość zadawania pytań specjalistom oraz wyrażenia swojej opinii na temat nazw żeńskich poprzez udział w sondzie językowej.

Debata o polszczyźnie z udziałem publiczności odbędzie się w niedzielę 21 kwietnia o godz. 17 w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego.

W spotkaniu udział wezmą:

  • dr hab. Małgorzata Gębka-Wolak, prof. UMK
    Pracuje w Katedrze Języka Polskiego na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się w badaniach naukowych z zakresu gramatyki współczesnego języka polskiego w ujęciu opisowym i normatywnym, prawnej odmiany polszczyzny, językoznawstwa sądowego oraz nauczania języka polskiego jako obcego. W Polsce i poza jej granicami prowadzi działalność popularyzującą wiedzę o polszczyźnie w formie wykładów, warsztatów i konkursów oraz publikacji, np. podręczników do nauki języka polskiego dla uczniów z doświadczeniem migracji oraz ze szkół polonijnych,
  • dr Agata Hącia
    Językoznawczyni, adiunkt na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach kultury języka, semantyki, leksykologii i stylistyki. Sekretarz naukowa Obserwatorium Językowego UW, współprowadzi Poradnię Językową UW. Od 2000 r. związana z Radą Języka Polskiego przy Prezydium PAN. Współautorka ogólnopolskich badań językoznawczych i edukacyjnych, rzeczoznawca MEN ds. oceny podręczników szkolnych. Współpracuje z instytucjami naukowymi, edukacyjnymi i kulturalnymi z całego kraju. Wieloletnia (od 2005 r.) stała współpracownica Polskiego Radia – ekspertka  audycji o języku, autorka cyklicznych felietonów i pogadanek poświęconych polszczyźnie,
  • prof. dr hab. Marek Łaziński
    Językoznawca, pracuje w Instytucie Języka Polskiego Wydziału Polonistyki  Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania naukowe obejmują: aspekt czasownika, rodzaj gramatyczny i płeć w języku, formy adresatywne i grzeczność językową, wartościowanie nazw grupowych i język inkluzywny. Jest autorem ponad 150 publikacji naukowych, w tym książek „O panach i paniach. Polskie rzeczowniki tytularne i ich asymetria rodzajowo-płciowa”, „Wykłady o aspekcie polskiego czasownika”. Członek Rady Języka Polskiego, Komitetu Językoznawstwa i Komitetu Słowianoznawstwa PAN.