Oblicza komunikacji

19. Toruński
Festiwal
Nauki i Sztuki
24–28.04.2019

Partnerzy Festiwalu

Partnerami Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki są:

logo Dwór Artusa w Toruniu
logo Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy
logo Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu
logo Planetarium Toruń
logo Muzeum Okręgowe w Toruniu
logo Dom Muz