Oblicza komunikacji

19. Toruński
Festiwal
Nauki i Sztuki
24–28.04.2019

Sponsorzy

Sponsor główny:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Mecenas Festiwalu od 2005 roku:

Nestle Płatki śniadaniowe

Sponsor dziedziny astronomia i fizyka:

APATOR SA

Zachęcamy do sponsorowania XIX Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Jest to doskonała okazja do promocji nie tylko nauki i sztuki, ale także Państwa firmy. Największą grupę odbiorców stanowi młodzież szkolna i studencka z Torunia i regionu. W zamian za wsparcie finansowe Festiwalu proponujemy reklamowanie się przedsiębiorstwa poprzez zamieszczenie znaku firmowego na festiwalowych materiałach informacyjnych oraz w miejscach odbywania się imprez. Na program XVIII Festiwalu złożyło się ponad 130 imprez popularyzujących kilkadziesiąt dziedzin nauki.

Sponsoring może obejmować:
  1. cały Festiwal
  2. imprezy z jednej dziedziny nauki lub sztuki
  3. wszystkie imprezy odbywające się wybranego dnia
  4. jedną imprezę