Oblicza komunikacji

19. Toruński
Festiwal
Nauki i Sztuki
24–28.04.2019

Kontakt

Biuro Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki
Anna Wielbińska
ul. Gagarina 11 (budynek Rektoratu), pokój nr 3, parter
tel. 56 611 49 32
e-mail: festiwal@umk.pl