Oblicza komunikacji

19. Toruński
Festiwal
Nauki i Sztuki
24–28.04.2019

Kontakt

Biuro Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki
Anna Wielbińska
ul. Gagarina 11 (budynek Rektoratu), pokój nr 3, parter
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 49 32
e-mail: festiwal@umk.pl