Jak zgłosić imprezę

22. edycja Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki rozpocznie się w sobotę 20 kwietnia i potrwa do poniedziałku 22 kwietnia 2024 roku.

Zachęcamy społeczność naszego Uniwersytetu oraz przedstawicieli instytucji kultury, organizacji pozarządowych i społecznych do włączenia się w jego organizację. Przyszłoroczny Festiwal odbędzie się pod hasłem OTWARTOŚĆ.

Chcielibyśmy, aby to właśnie wokół niego budować nie tylko program Festiwalu, ale też formy imprez i rozwiązania organizacyjne.

Hasło to idealnie bowiem oddaje ideę Festiwalu już od jego pierwszej edycji. Każdego roku pokazujemy, że budowanie dobrych relacji - w badaniach, pracy naukowej, społeczności akademickiej, współpracy z miejskimi instytucjami, a przede wszystkim z uczestnikami i uczestniczkami festiwalowych wydarzeń – musi opierać się na otwartości.

Pokazujemy otwartość nauki i sztuki, otwartość naszych naukowców i naukowczyń gotowych na przyjmowanie nowych idei i metod badań, a także wyzwań, które niesie im współczesny świat. Otwieramy drzwi naszego Uniwersytetu, zapraszając uczestników i uczestniczki festiwalowych wydarzeń, równie otwartych na przyjęcie sporej dawki wiedzy z zakresu nauki i sztuki. Jesteśmy także otwarci na miasto – wychodzimy poza mury uczelni, lokując szereg wydarzeń w przestrzeniach toruńskich instytucji, a także samego Torunia.

W końcu jesteśmy otwarci na każdego – festiwalowe imprezy kierowane są do uczestników i uczestniczek w każdym wieku, tych biorących udział w wydarzeniach solo, rodzinnie bądź grupowo.

Miejmy na uwadze otwartość planując przyszłoroczne imprezy festiwalowe. To hasło bardzo szerokie, dające duże możliwości interpretacji oraz wyeksponowania różnych typów aktywności, form oraz tematów naukowych oraz artystycznych. Nie oznacza to jednak, że wszystkie imprezy muszą do niego nawiązywać.

Zgodnie z przyjętą przez Radę Programową Festiwalu formułą, program będzie złożony z bloków tematycznych. Blok stanowi kilka bądź kilkanaście imprez zbliżonych do siebie zagadnieniami oraz odbywających się w jednej ze Stref - na Kampusie UMK, Starówce, Lewobrzeżu, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, Wydziale Sztuk Pięknych UMK - oraz jednego dnia Festiwalu.

Fot. Andrzej Romański, UMK