Jak zgłosić imprezę

21. edycja Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki rozpocznie się w sobotę 22 kwietnia i potrwa do poniedziałku 24 kwietnia.

Zachęcamy społeczność naszego Uniwersytetu oraz przedstawicieli instytucji kultury, organizacji pozarządowych i społecznych do włączenia się w jego organizację. Przypominamy, że tegoroczny Festiwal odbędzie się pod hasłem "Pięć wieków po Koperniku". Nie oznacza to jednak, że wszystkie imprezy muszą nawiązywać do życia i działalności patrona naszej Uczelni.

Zgodnie z przyjętą przez Radę Programową Festiwalu formułą, program będzie złożony z bloków tematycznych. Blok stanowi kilka bądź kilkanaście imprez zbliżonych do siebie zagadnieniami oraz odbywających się w jednej ze Stref -  na Kampusie UMK, Starówce, Lewobrzeżu, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, Wydziale Sztuk Pięknych UMK - oraz jednego dnia Festiwalu.

 

Jak zgłosić imprezę do 21. Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki?

  • Jestem z UMK, chcę zgłosić imprezę do jednego z bloków -> szczegóły
  • Jestem z UMK, chcę zgłosić pojedynczą imprezę bądź cały blok tematyczny -> szczegóły
  • Jestem spoza UMK, chcę zgłosić pojedynczą imprezę bądź blok tematyczny -> szczegóły
Fot. Andrzej Romański